Cialis

Cialis

Cialis (tadalafil) slapper av musklene i blodkarene og øker blodgjennomstrømmingen til forskjellige områder i kroppen. Cialis brukes til å behandle impotens hos menn og symptomer på godartet forstørret prostata. En annen variant av tadalafil er Adcirca, som brukes til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon, og forbedrer treningskapasiteten hos begge kjønn. Ikke bruk Cialis hvis du bruker Adcirca, hvis ikke legen din forteller deg at det er greit.

Hvorfor Cialis?

Cialis (tadalafil) slapper av musklene i blodkarene og øker blodgjennomstrømmingen til forskjellige områder i kroppen.

Cialis brukes til å behandle impotens hos menn og symptomer på godartet forstørret prostata. En annen variant av tadalafil er Adcirca, som brukes til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon, og forbedrer treningskapasiteten hos begge kjønn. Ikke bruk Cialis hvis du bruker Adcirca, hvis ikke legen din forteller deg at det er greit.

Viktig informasjon

Du må heller ikke bruke Cialis hvis du bruker et nitratmiddel for brystsmerter eller hjerteproblemer, inkl. nitroglyserin, isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat og andre rekreasjonsmedisiner som "poppers". Å bruke tadalafil samtidig med nitratmedisin kan føre til et plutselig og alvorlig fall i blodtrykket.

Noen medisiner kan ha uønskede eller farlige bivirkninger hvis de brukes sammen med Cialis. Fortell legen om alle nåværende preparater, spesielt riociguat (Adempas). Kontakt lege eller oppsøk legehjelp hvis ereksjonen er smertefull eller varer lenger enn 4 timer. En langvarig ereksjon (priapisme) kan skade penis.

 • Søk medisinsk hjelp med det samme hvis du blir kvalm, får brystsmerter eller blir svimmel under sex.
 • Slutte å ta Cialis og søk akutt medisinsk hjelp hvis du plutselig mister synet.
 • Du må ikke ta Cialis hvis du er allergisk mot tadalafil.

Bruk av Cialis sammen med visse andre legemidler kan det føre til plutselig og alvorlig blodtrykksfall. Hvis du bruker noen av disse legemidlene må du ikke bruke Cialis:

 •  riociguat (for behandling av pulmonal arteriell hypertensjon); eller
 •  nitratmedikamenter (for brystsmerter eller hjerteproblemer) slik som nitroglyserin, isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat eller rekreasjonsmedkamenterer som amylnitrat eller nitrittpoppere.
 •  Noen tadalafiler kan bli værende i blodet i opp til 2 eller flere dager etter hver dose (lenger hvis du har lever eller nyresykdom). Ikke bruk nitratmedikamenter i løpet av denne perioden.
 •  For å være sikker på at Cialis er trygt for deg å bruke, fortell legen hvis du noen gang har hatt:
 •  hjertesykdom eller hjerterytmeproblemer;
 •  hjerteinfarkt og/eller hjerneslag
 •  Angina pectoris (brystsmerter), høyt eller lavt blodtrykk;
 •  pulmonal hypertensjon (med mindre du tar tadalafil for behandling av denne tilstanden);
 •  noe som kalles lunge-veno-okklusiv sykdom (innsnevring av blodårene som pumper blod fra lungene til hjertet);
 •  lever- eller nyresykdom (eller hvis du får dialyse);
 •  synstap eller retinitis pigmentosa (en arvelig sykdom på øyet);
 •  blødningsforstyrrelse/r
 •  blodcelleforstyrrelse/r som sigdcelleanemi, multiple myelom eller leukemi;
 •  fysisk/e deformitet/er på penis (som Peyronies sykdom), eller ereksjon som varer lenger enn 4 timer
 •  magesår og/eller
 •  helseproblemer som gjør seksuell aktivitet farlig

Cialis forventes ikke å skade et ufødt foster. Fortell legen hvis du er gravid eller planlegger graviditet. Det er ikke kjent at tadalafil går i morsmelken eller kan skade barnet. Gjør legen oppmerksom på at du ammer.

Cialis er ikke godkjent for bruk av personer under 18 år.

Hvordan bruker jeg Cialis?

Cialis tas vanligvis kun en gang om dagen. Følg alle retninger på etiketten på esken. Ikke bruk dette legemidlet i større eller mindre doser eller over lenger tidsperiode enn anbefalt.

 • Cialis kan tas før, etter eller sammen med måltider.
 • Ikke del eller knus tabletten. Den skal svelges hel.
 • Ved impotens, ta Cialis like før seksuell aktivitet planlegges å oppstå, men ikke mer enn en gang om dagen.

Cialis kan hjelpe med å oppnå ereksjon under seksuell stimulering. Ereksjon oppstår ikke ved bare å innta en pille. Følg legens instruksjoner.

Ikke bruk Cialis mot impotens hvis du tar Adcirca for lungartarial hypertensjon.

Overdosering / andre forholdsregler:

 • Hva skjer hvis jeg overdoserer?
 • Søk akkutt medisinsk hjelp.
 • Hva skal jeg unngå når jeg tar Cialis?
 • Å drikke alkohol sammen med inntak av dette legemidlet kan gi bivirkninger.
 • Grapefrukt og grapefruktjuice kan reagere med tadalafil og føre til uønskede bivirkninger. Unngå bruk av grapefruktprodukter så lenge du bruker dette legemidlet.

Bivirkninger av Cialis

Søk akutt medisinsk legehjelp hvis du viser tegn på allergisk reaksjon på Cialis: elveblest; pusteproblemer, hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals. Avslutt og få medisinsk legehjelp med det samme hvis du blir kvalm, føler brystsmerter eller blir svimmel under sex. Du kan ha fått en livstruende bivirkning.

Slutt umiddelbart å bruke dette legemidlet og ring lege hvis du opplever:

 • Svimmelhetsfølelse, som skal besvime;
 • Ereksjonen føles smertefull eller varer lenger enn 4 timer (langvarig ereksjon kan skade penis);
 • synsforandringer og/eller plutselig synstap
 • ringing i ørene, plutselig hørselstap
 • hjerteinfarkt symptomer - brystsmerter eller press, smerte sprer seg til kjeve og/eller skulder, føler kvalme, blir uvanlig svett.

Vanlige Cialis bivirkninger kan være:

 • hodepine;
 • rødming (varme, rødhet eller tinglig følelse);
 • kvalme, irritert mage;
 • tett nese; og/eller
 • muskel-smerter, ryggsmerter, smerter i armene og/eller bena.

Ta dine forhåndsregler, ellers lykke til!